Το χαμόγελο του παιδιού

Smile of the Child

Funds Raised: 2870.5 €
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά δε μένει σ' αυτό και στα λόγια. Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών. Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.α.), όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμβάλλουν στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών. Ως εθελοντικός οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς, ώστε να γίνουν αποδοτικότεροι σε θέματα παιδιών http://www.hamogelo.gr

“THE SMILE OF THE CHILD” is a non-profit voluntary Organisation. It is based on sentiment and emotions but it goes beyond that and turns everything it represents into actions. As its main objective, the Organisation deals with the daily problems children encounter. The Organisation’s main concern is defending children’s rights, not just on paper but in practice as well, providing services to children on a 24-hour, 7 days a week, 365 days a year-basis, working for their physical, mental, and psychological stability.

“The Smile of the Child” cooperates closely with state authorities (Police, the General Attorney’s Office, hospitals etc.) but also with all responsible individuals wishing to contribute to alleviating issues affecting children. As a voluntary Organisation, “The Smile of the Child” supports all relevant institutions so as to promote their efficiency in handling children’s issues.

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά δε μένει σ' αυτό και στα λόγια. Έχει κάνει πράξη…