Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα

Orthodox Missionary Fraternity

Funds Raised: 279.45 €
Η Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα είναι μια υποστηρικτική οργάνωση που αφιερώνεται στη βοήθεια των προσπαθειών των Ορθοδόξων ιεραποστόλων σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια φιλανθρωπική ένωση επίσημα εγγεγραμμένη στο κράτος της Ελλάδας, διοικητικά ανεξάρτητη, ενώ πνευματικά ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδας και ελέγχεται ετησίως από τις δημοτικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Η αδελφότητα μας ιδρύθηκε το 1963 με την επωνυμία «Οι Φίλοι της Ουγκάντα» από το ζήλο του ιεραπόστολου Χρυσόστομου Παπασαραντόπουλου (1903-1972), ο οποίος άνοιξε για πρώτη φορά τους δρόμους της σύγχρονης Ανατολικής Ορθοδόξου Ιεραποστολής στην υποσαχάρια Αφρική, όταν το 1961 επισκέφθηκε την Ουγκάντα. Οι πρωτόγνωρες εμπειρίες και επιτακτικές ανάγκες που αντιμετώπισε τον έκανε να γράψει για τους πνευματικούς του φίλους: "Βοηθήστε με. Οι άνθρωποι εδώ είναι διψασμένοι για την Ορθοδοξία, για τον Χριστό, και είναι πεινασμένοι ταυτόχρονα ". Μια ομάδα από φίλους του ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του για βοήθεια και σχημάτισαν την πρώτη ιεραποστολική ένωση στην Ελλάδα για την ηθική και υλική βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Από την αρχή, η κύρια δραστηριότητα μας περιλαμβάνει τη συλλογή και την αποστολή χρημάτων για τις ανάγκες των αποστολών, καθώς και τη διάδοση της πρόσκλησης για αποστολή βοήθειας προς αυτούς στην Ελλάδα και αλλού. Το 1978, ο οργανισμός μας πήρε το όνομα με το οποίο είναι γνωστός σήμερα, επεκτάθηκε και ανανέωσε το σκοπό του, ώστε να βοηθήσει όλες τις Ορθόδοξες ιεραποστολές στην Αφρική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αμερική. Πρώτον και κύριον, η αποστολή στοχεύει στη διάδοση του Ευαγγελίου, το χαρμόσυνο μήνυμα "Χριστός Ανέστη", και να οδηγήσει κάθε ψυχή, ανεξαρτήτως φυλής και γλώσσας, στον τελικό της προορισμό, την Ουράνια Βασιλεία. Είναι ακριβώς ο ίδιος σκοπός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία άλλωστε, χωρίς την αποστολή, είναι μια εκκλησία χωρίς σκοπό. Παράλληλα με τις ιεραποστολικές δραστηριότητες όμως, οι ιεραπόστολοι κάνουν επίσης φιλανθρωπικό έργο στις χώρες όπου υπηρετούν, προς ανακούφιση εκείνων που υποφέρουν από τη φτώχεια και τον πόνο, ιδρύοντας ορφανοτροφεία, σχολεία, ιατρικά κέντρα, οργανώνοντας συσσίτια, γεωτρήσεις για νερό ή όπως αλλιώς μπορούν. Σε όλο αυτό το έργο, έχουμε υποστηρικτές από την αρχή και για αυτό η Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα και εξέχοντα μέλη της της έχουν τιμηθεί από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής για την προσφορά τους. Ο πιο τιμημένος εθελοντής ήταν ο αείμνηστος Παναγιώτης Παπαδημητρακόπουλος, ένας μεγάλος ευεργέτης της Αδελφότητας, ο οποίος τιμήθηκε με τον Τίμιο Σταυρό του Αγίου Μάρκου από τους Πατριάρχες Νικόλαο και Πέτρο, της Αλεξανδρείας. Επίσης βραβεύτηκαν για την προσφορά τους, ο κ Βάιος Πράντζος, πρώην πρόεδρος της Αδελφότητας, ο κ Κωνσταντίνος Δαουδάκης, ιδρυτικό μέλος και για μισό αιώνα ένας εργαζόμενος της αποστολής, και ο κ Νόστης Ψαρράς, αντιπρόεδρος. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της Αδελφότητας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς καμία αμοιβή. Η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς είναι να γνωρίζουμε ότι με τη δική σας βοήθεια οι ορθόδοξοι ιεραπόστολοι φέρνουν σε ψυχές τη σωτηρία. Ας συνεχίσουμε την υποστήριξη τους. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε  ΕΔΩ

Who we are Orthodox Missionary Fraternity is a supporting organization dedicated to helping the efforts of the Orthodox missionaries all over the world. It is a charitable association officially registered with the state of Greece, administratively independent, spiritually belonging to the Church of Greece and audited yearly by the municipal authorities of Thessaloniki. Our Fraternity was established in 1963 under the name “Friends of Uganda” by the zealous missionary Fr. Chrysostomos Papasarantopoulos (1903-1972), who first opened the roads of modern Eastern Orthodox Mission in Sub-Saharan Africa, when in 1961 he visited Uganda. The unprecedented experiences and imperative needs he faced made him to write to his spiritual friends: “Help me. People here are thirsty for Orthodoxy, for Christ, and they are hungry at the same time”. A group of his friends responded to his call for help and formed the first missionary association in Greece in order to morally and materially help the missionary cause. From the beginning, our main activity has been collecting and sending money for the needs of the Missions, as well as spreading the call for Mission in Greece and elsewhere. In 1978, our organization got the name by which it is known today, expanded and renewed its purpose to assist all the Orthodox missonaries in Africa, Asia, Oceania and America. First and foremost, the Mission aims at spreading the Gospel, the joyful message “Christ is Risen”, and lead every soul regardless their race and language to their final destination, the Heavenly Kingdom. It is exactly the same purpose of the Church. Hence it has been so said: The Church without the Mission is a church without a purpose. Alongside the missionary activities, though, the missionaries also do a charitable work in the countries where they serve, relieving those suffering of poverty and pain, founding orphanages, schools, medical centers, organizing soup kitchens, drilling for water or otherwise sharing Christ’s love. In all these, we have been supporters from the beginning and that’s why the Orthodox Missionary Fraternity and prominent members of its have been honored by the Patriarchate of Alexandria and all Africa for their offer. The most honored and distincted one was the late Panagiotis Papademetracopoulos, a great benefactor of the Fraternity, who was awarded the Holy Cross of Saint Mark by the Patriarchs Nikolaos and Petros of Alexandria. Similarly awarded were Mr. Vaios Prantzos, former president of the Fraternity, Constantinos Daoudakes, founding member and for half a century a worker of the Mission, and Mr. Nostis Psarras, vice president. All the members of the board and the Fraternity offer their services voluntarily, without any remuneration. After all, the biggest reward for us is to know that with your own help the Orthodox missionaries bring souls to salvation. Let’s keep on supporting them!

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα είναι μια υποστηρικτική οργάνωση που αφιερώνεται στη βοήθεια των προσπαθειών των Ορθοδόξων ιεραποστόλων σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια φιλανθρωπική…