Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

E.S.V.E.

Funds Raised: 399.75 €
Η Ε.Σ.Β.Ε. αποτελεί ειδικά αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο έχει στόχο να παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους και επίσης να συντελέσει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ισότιμη ένταξη των αναπήρων στην κοινωνία. Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Σ.Β.Ε.) ξεκίνησε το 1970 στη Θεσσαλονίκη ως Σύλλογος Γονέων. Μετατράπηκε σε Εταιρεία το 1980 και από τότε μπορούν να γίνουν μέλη της, εκτός από τους γονείς, τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή οι συγγενείς τους μέχρι β΄ βαθμού, ακόμα και απλοί φίλοι! Σύμφωνα με το καταστατικό, την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν πρόσωπα με αναπηρίες και συγγενείς τους. Η Ε.Σ.Β.Ε. είναι ειδικά αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο που εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο που ανεγέρθηκε με δαπάνες των δημόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και βρίσκεται όπισθεν της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (περιοχή δήμου Πυλαίας). Οι στόχοι της Εταιρείας είναι αφενός να παρέχει υπηρεσίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους και αφετέρου να συντελέσει ώστε να δημιουργηθούν στην κοινωνία οι κατάλληλες συνθήκες για την ισότιμη ένταξη των αναπήρων σε αυτή http://www.esbe.gr/

Η Ε.Σ.Β.Ε. αποτελεί ειδικά αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο έχει στόχο να παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους και επίσης…