Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ»

LOVE Association

Funds Raised: 682.75 €
Είμαστε γονείς, κηδεμόνες και φίλοι ατόμων, παιδιών και ενηλίκων με νοητική υστέρηση και σύνοδες αναπηρίες. Ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» δημιουργήθηκε για να προσφέρει σε άτομα με αναπηρία της περιοχής μας τις προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή και ποιοτική διαβίωση, εκπαίδευση και εξέλιξη. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί στο Ρέθυμνο την «Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης, Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία» (μονάδα ΑΜΕΑ του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ»)

We are parents-guardians and friends of people, children and adults with mental retardation and associated disabilities. Association “LOVE” was created to offer people with disabilities in our area the conditions for a dignified and quality life, education and development. For this purpose works in Rethymno “Unit Day Care, Education and Training People, Children and Adults with Disabilities” (PWD UNIT Association “LOVE”).

Είμαστε γονείς, κηδεμόνες και φίλοι ατόμων, παιδιών και ενηλίκων με νοητική υστέρηση και σύνοδες αναπηρίες. Ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» δημιουργήθηκε για να προσφέρει σε άτομα με…