Φίλοι Εθνικής Ελλάδος Κωφών

Greek Deaf National Team Supporters

Funds Raised: 2775 €
Το προφίλ αυτό δημιουργήθηκε από το Charity Idols, για να στηρίξουμε την προσπάθεια χρηματοδότησης της Εθνικής Ελλάδος Κωφών και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε να καταφέρει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωφών

Το προφίλ αυτό δημιουργήθηκε από το Charity Idols, για να στηρίξουμε την προσπάθεια χρηματοδότησης της Εθνικής Ελλάδος Κωφών και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε να καταφέρει…