Athletic Productions

Athletic Productions

Funds Raised: 400 €
Η Athletic Productions, είναι εταιρία παραγωγής και εμπορίας τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, διαδικτυακών προγραμμάτων και εκπομπών, ενώ παράλληλα εξειδικεύεται στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και στην εκμετάλλευση αθλητικών προϊόντων. Αποστολή της εταιρίας είναι η υποστήριξη και η αναβάθμιση του ερασιτεχνικού αθλητισμού: όραμα μας η ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας και κατά συνέπεια της κοινωνικής συνείδησης ενώ προσβλέπουμε να συμβάλλουμε στην ανατροπή της υφιστάμενης αθλητικής πραγματικότητας. Η Athletic Productions επιδιώκει να εξελίσσεται διαρκώς, παρακολουθώντας το σφυγμό της εποχής, ούτως ώστε να παρακολουθεί τις τάσεις στη διαμόρφωση των αναγκών του καταναλωτή και έτσι να προσαρμόζει αντίστοιχα την προσέγγιση των διαφημιζομένων. Στόχος η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, διαχέοντας στους καταναλωτές το σωστό μήνυμα με τον ενδεδειγμένο τρόπο Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Athletic Productions, πατώντας ΕΔΩ

Athletic Productions is a company of production and trading of television, radio, and online programms and broadcasts, while at the same time it is specializing in the organization of sporting events and the exploitation of sports products. The company’s mission is to support the upgrading of amateur sports: our vision is to enhance sportsmanship and consequently aware the social consciousness and look forward to contribute to the overthrow of the existing sports reality. Athletic Productions seeks to evolve constantly monitoring the pulse of the times, in order to monitor trends in the shaping of consumer needs and thus correspondingly adjust the approach of advertisers. Its aim is to provide high quality services that meet customer needs, giving consumers the right message in the proper way

Η Athletic Productions, είναι εταιρία παραγωγής και εμπορίας τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, διαδικτυακών προγραμμάτων και εκπομπών, ενώ παράλληλα εξειδικεύεται στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και στην εκμετάλλευση αθλητικών…