Ελπίδα

HOPE

Funds Raised: 772.5 €
H "ελπίδα" είναι μια πολύ δυνατή λέξη. Μια πολύ ουσιαστική έννοια. Αποπνέει αισιοδοξία και παρηγοριά, προσδοκία και προσμονή, σκέψη θετική για το παρόν και το μέλλον. Αν δώσαμε την ονομασία "ΕΛΠΙΔΑ" στο σύλλογό μας, των Φίλων Παιδιών με καρκίνο, ήταν ακριβώς γιατί θέλαμε να μεταφέρουμε το μήνυμα πως η επιστήμη και το κοινωνικό ενδιαφέρον μπορούν να φωτίσουν και να αλλάξουν τη ζωή των άρρωστων παιδιών και να τη γεμίσουν με ελπίδα. Είκοσι χρόνια μετά την ίδρυση της "ΕΛΠΙΔΑΣ", είμαστε στην ευτυχή θέση να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως αυτή η ελπίδα έγινε χαρούμενη πραγματικότητα για εκατοντάδες παιδιά. Έγινε νέα ζωή. Ελπιδοφόρα ζωή. Και πως η λέξη "ελπίδα" έγινε για τον Σύλλογό μας μια έννοια ακόμα δυνατότερη, αφού περιλαμβάνει την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, τη μεγάλη καρδιά, τη σκληρή δουλειά και την ανυστερόβουλη προσφορά, αφού περικλείει στο μήνυμά της την κοινωνική στράτευση. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν αναλάβει μία και μόνη δέσμευση: πως μέσα στον κόσμο που αλλάζει, μέσα στη νέα Ευρώπη που γεννιέται, η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή για το άρρωστο παιδί θα μείνει πάντοτε ζωντανή. Ελπίδα ζωής. Στάση ζωής. Πράξη ζωής. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO Πρόεδρος Συλλόγου "ΕΛΠΙΔΑ" http://www.elpida.org/

Hope (elpida in Greek) is a very powerful word.  A very fundamental concept.  It exudes optimism and consolation, aspiration and expectation, positive thinking as regards the present and the future.  If we chose to give the name “ELPIDA” to our Association of Friends of Children with Cancer, it was precisely because we wanted to convey the message that science and social interest can enhance and change the lives of sick children and fill them with hope for the future. Twenty years after “ELPIDA” was founded, we are in the fortunate position of being able to state with certainty that this hope has become a happy reality for hundreds of children.  It has become new life.  A hopeful life.  And that the word “hope” has become for our Association an even more powerful concept since it incorporates humanity, solidarity, generosity, hard work and selfless contribution, since its message encompasses social mobilization. All the members of the Association have undertaken a single commitment: that in a changing world, in the new Europe that is being born, the hope for a better life for sick children will always remain alive.  Hope for life.  Stand for life.  Act for life. Marianna V. Vardinoyannis UNESCO Good Will Ambassador President of the “ELPIDA” Association

H "ελπίδα" είναι μια πολύ δυνατή λέξη. Μια πολύ ουσιαστική έννοια. Αποπνέει αισιοδοξία και παρηγοριά, προσδοκία και προσμονή, σκέψη θετική για το παρόν και το…