Κέντρο ειδικής αγωγής 'Η ΜΕΛΙΣΣΑ'

SPECIAL CARE CENTER ‘MELISSA’

Funds Raised: 1606.75 €
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Μια από τις βασικές δραστηριότητες του συλλόγου είναι η ίδρυση και λειτουργία από  το 1995 μέχρι σήμερα του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας  «η Μέλισσα» που λειτουργεί με την υπ’αριθ.1673/28-2-2000 άδεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Απασχολεί 24 νέους και νέες με διάφορα είδη αναπηρίας όπως νοητική υστέρηση, αυτισμός, σύνδρομο Down , κινητική αναπηρία, πολλαπλή αναπηρία. Πρόκειται για δομή ανοιχτής φροντίδας και τα παιδιά είναι μερικώς ή πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα και με προϋπόθεση τη δυνατότητα ένταξης σε κάποιο από τα προγράμματα που υλοποιούνται. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1983 και από τότε δεν έχει σταματήσει να προωθεί την βελτίωση των συνθηκών ζωής, εκπαίδευσης και υποστήριξης των Ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.   ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ   Ο Σύλλογος εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία ηλικίας μικρότερης των 18 ετών ανεξάρτητα αναπηρίας και τα άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να αυτοεκπροσωπηθούν. Η προάσπιση των ηθικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και υλικών συμφερόντων των ατόμων με αναπηρία, των Γονιών και Κηδεμόνων αυτών. Η θεραπευτική αντιμετώπιση, η προσχολική αγωγή, η ημερήσια φροντίδα παιδιών με αναπηρία, η εκπαίδευση, προεπαγγελματική κατάτριση και αποκατάσταση των παιδιών με αναπηρία. Η ηθική και κατά το δυνατόν οικονομική συμπαράσταση των ατόμων με αναπηρία, των γονιών και των κηδεμόνων αυτών.   Με Ενέργειες του συλλόγου επιτεύχθηκαν:   -Μεταστέγαση Ειδικού Σχολείου -Ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου -Ίδρυση Κέντρου Διάγνωσης -Αξιολόγησης και Υποστήριξης Κέρκυρας   Ο Σύλλογος ακόμη:   -Διοργανώνει επιμορφωτικές ημερίδες, σεμινάρια και διαλέξεις θεμάτων ειδικής αγωγής -Παιδικές κατασκηνώσεις -Ενημερώνει, ευαισθητοποιεί και συνεργάζεται με κρατικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς και τοπική κοινωνία -Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες   ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ   Τα μέλη διακρίνονται σε:   α)Τακτικά, β) Αρωγά και γ) Επίτιμα   α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν γονείς, νόμιμοι κηδεμόνες και φίλοι των ατόμων με αναπηρία που είναι ηλικίας μικρότερη των 18 ετών ανεξάρτητα αναπηρίας ή δεν μπορούν να αυτοεκπροσωπηθούν. Η ιδιότητα του γονιού διατηρείται δια βίου, ακόμη και στη περίπτωση που το παιδί αποβιώσει.   β) Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Συλλόγου, ανεξάρτητα από ιδιότητα, ηλικία, φύλλο, εθνικότητα και διαμονή.   γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου από την Γενική Συνέλευση τα πρόσωπα εκείνα που προσφέρουν ή προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Τα Αρωγά και Επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και γράφονται σε ξεχωριστό μητρώο.   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ   1. Για να εγγραφεί κάποιος τακτικό ή αρωγό μέλος του Συλλόγου, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του, να υποβάλει έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ. που να ζητάει την εγγραφή του και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής. Αν δε, έχει την ιδιότητα του γονιού ή νόμιμου κηδεμόνα, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή ΚΕΠΑ το οποίο να πιστοποιεί την αναπηρία του ατόμου που εκπροσωπεί.   2. Το Δ.Σ. εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση αποδέχεται αυτή και με απόφαση του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Μια από τις βασικές δραστηριότητες του συλλόγου είναι η ίδρυση και λειτουργία από  το 1995 μέχρι σήμερα του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας  «η Μέλισσα»…