Φίλοι Αμυμώνης

Friends of Amimoni

Funds Raised: 552 €
Το προφίλ αυτό, δημιουργήθηκε από φίλους και υποστηρικτές της ΑΜΥΜΩΝΗΣ, με σκοπό τα χρήματα από αντικείμενα και ενθύμια που μας δίνουν προς δημοπράτηση να πηγαίνουν προς βοήθεια του συγκεκριμένου Ιδρύματος

“AMIMONI” Is the Panhellenic Association of Parents and Friends of the Visually Impaired People with Additional Special Needs (i.e. autism, learning disabilities, motor and sensory impairments confounded to blindness). It is a private, non profit organization founded in Athens in 1993, necessitated by parents whose children can’t fight for their rights by themselves. Amimoni’s main achievements are: “EARLY INTERVENTION” The creation of a program for toddlers and children up to 7 years old. Our program, takes place at every child’s home in strong cooperation with family members. “IRIDA” The creation of a Day Center for children and adults with vision problems and additional disabilities, which works on a weekly basis and it refers to 40 trainees, in Athens. It is the unique Center of its kind in the whole country. “POLICHNI” The creation of a training program for independent living skills. It refers to students from the age of 15 and up. It works every week from Friday evening to Monday time, five students participate with five morning and each trainers. ” Supported Living Recedence “Lilian Voudouri” (S.L.R)” Supported Living Residence “Lilian Voudouri” has been operating since 2012 in Pikermi, Attica. It is the first house in Greece specially structured to accommodate for life, visually impaired people with additional handicaps. It has a capacity of 7 residents men and women 18+. It is a house made with respect on the needs of those who live in it. The house is shaped in a way that its residents can have wellbeing despite of the deprivation due to their handicaps. During the time the residents are indoors, their time is full of educational and recreational activities such as: music therapy, occupational therapy, gymnastic, psychological support as well as training to accomplish an independently life. During the weekends they are offered indoor and outdoor activities such as: educational cuisine, crafts, relaxation activities (foot bath, massage), celebrations (birthday parties, musical nights, barbeques and more), gardening, and excursions.”

Το προφίλ αυτό, δημιουργήθηκε από φίλους και υποστηρικτές της ΑΜΥΜΩΝΗΣ, με σκοπό τα χρήματα από αντικείμενα και ενθύμια που μας δίνουν προς δημοπράτηση να πηγαίνουν…