Η Θεοτόκος

Theotokos

Funds Raised: 1660.95 €
"Η Θεοτόκος" Το ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι κοινωφελές Ίδρυμα, ΝΠΙΔ και λειτουργεί απρόσκοπτα από το 1963. Διοικείται από 9μελές άμισθο Δ.Σ και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εκτείνεται σε έκταση 51 στρεμμάτων, με 7.000 τ.μ. περίπου στεγασμένα κτίρια, στο Δήμο Ιλίου. Παρέχει υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και θεραπείας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2,5- 5 ετών (πρώιμη παρέμβαση) και εφήβους από 14-20 ετών, με αναπτυξιακή ανωριμότητα, νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Επίσης παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και εργασιακή αποκατάσταση σε ενήλικες νέους/ες από 20-35 ετών και υποστηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον τους και παρεμβαίνει όταν είναι αναγκαίο. Έχει εξυπηρετήσει και υποστηρίξει περισσότερα από 5.000 άτομα κατά τη διάρκεια των 52 ετών λειτουργίας του. Σήμερα φοιτούν καθημερινά 370 παιδιά και νέοι εκ των οποίων οι 60 περίπου είναι άποροι ή και ανασφάλιστοι και υποστηρίζονται με προγράμματα, πρότυπα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο Ίδρυμα απασχολούνται 93 εργαζόμενοι (επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό). Όραμα  Να εξελιχθεί το «Θεοτόκος» σε πρότυπο Ίδρυμα αξιολόγησης, εκπαίδευσης και αποκατάστασης, στην Ελλάδα και την Ευρώπη και να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός κόσμου όπου τα άτομα με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος θα έχουν ίσα δικαιώματα στη ζωή και στην εργασία. Αποστολή Με συνεχή βελτίωση και καινοτόμες προσεγγίσεις, μέσα από διαρκώς προσαρμοζόμενα εξειδικευμένα προγράμματα, να προετοιμάζουμε παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος να μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή. Αξίες μας είναι  Σεβασμός στα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια Ο σεβασμός για την προσωπική ζωή των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και των οικογενειών τους καθώς και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Η εμπιστευτικότητα και η αφοσίωση στο έργο μας αποτελεί το θεμέλιο των σχέσεών μας με τους εκπαιδευόμενους. Προσφορά στην κοινότητα Όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε στην κοινότητα που ζούμε και όλοι κερδίζουμε από τη διαδικασία της προσφοράς. Ένταξη Η κοινωνική ένταξη σημαίνει ότι η κοινότητα προσαρμόζεται ενσωματώνοντας το άτομο με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, αλλά και αυτό προσαρμόζεται ομαλά στην κοινότητα. Είναι αμοιβαία η προσπάθεια και η διαδικασία ένταξης. Εμψύχωση Η εμψύχωση των ατόμων με αναπτυξιακές δυσκολίες επιτυγχάνεται περισσότερο, όταν νοιώθουν ότι ανήκουν στην κοινότητα, αναγνωρίζεται η αξία τους και έχουν κίνητρο να δημιουργήσουν και να προσφέρουν τα ίδια. Ισότητα Η προσπάθεια να δημιουργήσουμε το αίσθημα της ελπίδας και των ίσων ευκαιριών για όλα τα άτομα στα οποία προσφέρουμε υπηρεσίες. Δέσμευση Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο αποκλεισμός του ατόμου και να προωθείται η τεχνική της προσομοίωσης στην κατάρτιση. Η εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εργασιακή και κοινωνική πραγματικότητα. Εταιρικές Αξίες Σε περιβάλλον συνεργατικό, επικοινωνιακό, ενότητας, ειλικρίνειας και αφοσίωσης, η Διοίκηση, η Διεύθυνση, το προσωπικό του «Θεοτόκος», το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος», οι γονείς και οι σύλλογοι γονέων και εργαζομένων, παρέχουν από κοινού και με διαφανείς διαδικασίες, υπηρεσίες που σέβονται, εντάσσουν, εμψυχώνουν και διασφαλίζουν την ίση συμμετοχή στην εκπαίδευση, στην κοινότητα και στην εργασία των ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος

"Η Θεοτόκος" Το ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι κοινωφελές Ίδρυμα, ΝΠΙΔ και λειτουργεί απρόσκοπτα από το 1963. Διοικείται από 9μελές άμισθο Δ.Σ και εποπτεύεται από το…