Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

K.E.E.P.E.A.

Funds Raised: 74.75 €
Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» είναι ένα μη κερδοσκοπικό, Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο που δημιουργήθηκε το 1998 από γονείς ατόμων με αναπηρία, επιστήμονες και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Λειτουργεί ως μονάδα εξυπηρέτησης αναγκών εκπαίδευσης ατόμων με νοητική υστέρηση και αυτισμό στην Ηλιούπολη, εποπτεύεται από τη δ/νση πρόνοιας του υπουργείου εργασίας, την περιφέρεια Αττικής και διοικείται από 7μελές συμβούλιο, το οποίο αποτελείται κυρίως από γονείς ατόμων με αναπηρίες. H μονάδα λειτουργεί ως πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ατόμων με αναπηρίες. Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» απευθύνεται σε άτομα 14 ετών και άνω με νοητική υστέρηση και ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς και σε άτομα με αυτισμό μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας. Βασικός σκοπός μας είναι η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, σκοπός μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την βελτίωση ποιότητας ζωής των εκπαιδευόμενων, αλλά και των οικογενειών τους. Το κοινωνικό έργο που προσφέρει το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» είναι ουσιαστικό. Πρωτοπορεί με την εκπαίδευση και την απασχόληση ατόμων με αυτισμό από εξειδικευμένο προσωπικό με την εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων. Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα φιλοξενούν και εκπαιδεύουν άτομα με αυτισμό ηλικίας 14 ετών και άνω. Έχουμε στενή συνεργασία, ηθική υποστήριξη και συμπαράσταση από φορείς και υπηρεσίες του Δήμου μας. Επιπλέον, διοργανώνουμε εκδηλώσεις, σεμινάρια, ομιλίες για θέματα που απασχολούν την Ειδική Αγωγή και πιο συγκεκριμένα τα άτομα με αναπηρίες, τις οικογένειές τους και την κοινωνία. Συμμετέχουμε στα Special Olympics και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» συνεργάζεται με φοιτητές πρακτικής ψυχολογίας του Πάντειου και σπουδαστές από ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. http://www.keepea.gr/

Center for Vocational Education for Children with Special Needs K.E.E.P.E.A. “HORIZONS” is a nonprofit, specially recognized charitable association created in 1998 by parents of people with disabilities, scientists and concerned citizens of our region. Operates as a service unit for training needs of people with mental retardation and autism in Agios Dimitrios, Athens, supervised by the Ministry of Health and Welfare and the Prefecture of Athens and is managed by a 7-member Council, which consists mainly of parents of persons with disabilities. Based on FOUNDATION LICENSE No 1506/30.6.98 and OPERATING PERMIT No.4710/7.12.98 acquired by the Athens Prefecture, the unit operates both as a DAILY CARE center, and as a center of PRE-VOCATIONAL EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» είναι ένα μη κερδοσκοπικό, Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο που δημιουργήθηκε το 1998 από γονείς ατόμων με αναπηρία,…