Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης

Center of Psychological Support in Xathi

Funds Raised: 789.5 €
Το Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης έχει σαν σκοπό τη στήριξη και αγωγή νοητικά υστερημένων ατόμων. Η παρέμβαση όμως του Κέντρου, δεν προσανατολίζεται μόνο προς τους γενικούς στόχους εκπαίδευσης και αγωγής οι οποίοι αποβλέπουν στην δρομολόγηση ικανοτήτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της ζωής, αλλά και στη πληρότητα ζωής, που συνδέεται με την προστασία, την στήριξη, την αισιοδοξία, την χαρά και γενικότερα την αυτό-πραγμάτωση του νοητικά στερημένου ατόμου, μέσω κοινωνικής ένταξης και προσωπικής ολοκλήρωσης. Το Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση επί 35 χρόνια και δίνει στα άτομα με νοητική υστέρηση την ευκαιρία να μάθουν να επικοινωνούν, να αποκτήσουν επάρκεια στη καθημερινή τους ζωή, να φροντίζουν τον εαυτό τους και να εργάζονται για να μην είναι παθητικά και εξαρτώμενα άτομα

Το Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης έχει σαν σκοπό τη στήριξη και αγωγή νοητικά υστερημένων ατόμων. Η παρέμβαση όμως του Κέντρου, δεν προσανατολίζεται μόνο προς τους γενικούς…