Δημήτρης Πρίφτης

Dimitris Priftis

Dimitris Priftis was born on 27th of October 1968 in Athens and he is a Greek professional basketball coach. After having previously worked as the head coach of Kavala and Ikaros, Prifitis became the head … Read more

Ο Δημήτρης Πρίφτης είναι γεννημένος στις 27 Οκτωβρίου 1968 στην Αθήνα. Η ενασχόλησή του με την προπονητική ξεκίνησε αρχικά μέσω των τμημάτων υποδομής του ΑΝΟΓ,…

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

K.E.E.P.E.A.

Center for Vocational Education for Children with Special Needs K.E.E.P.E.A. “HORIZONS” is a nonprofit, specially recognized charitable association created in 1998 by parents of people with disabilities, scientists and concerned citizens of our region. Operates … Read more

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» είναι ένα μη κερδοσκοπικό, Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο που δημιουργήθηκε το 1998 από γονείς ατόμων με αναπηρία,…