Δεσμός

DESMOS

Ο Δεσμός είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων μέσα από τη μέγιστη αξιοποίηση πλεονάσματος από ιδιώτες και εταιρείες. Ο στόχος…

Desmos is a non-profit foundation with the mission is to best manage and utilize surplus goods and pro bono services from companies and individuals in order to help cover documented needs of social welfare providers … Read more

Copa CaBALA

Copa CaBALA

Copa CaBALA: Μία ομάδα νέων ανθρώπων που στόχο έχουν να ενισχύσουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, να οργανώσουν ποικιλία από δράσεις και να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία…

COPACABALA is a team of young people, who have as a goal to strengthen the amateur sports, to organize a variety of events and to contribute to the local community in all aspects. Their services … Read more