Φίλοι Αμυμώνης

Friends of Amimoni

“AMIMONI” Is the Panhellenic Association of Parents and Friends of the Visually Impaired People with Additional Special Needs (i.e. autism, learning disabilities, motor and sensory impairments confounded to blindness). It is a private, non profit … Read more

Το προφίλ αυτό, δημιουργήθηκε από φίλους και υποστηρικτές της ΑΜΥΜΩΝΗΣ, με σκοπό τα χρήματα από αντικείμενα και ενθύμια που μας δίνουν προς δημοπράτηση να πηγαίνουν…

ΑΜΥΜΩΝΗ

ΑΜΙΜΟΝΙ

“AMIMONI” Is the Panhellenic Association of Parents and Friends of the Visually Impaired People with Additional Special Needs (i.e. autism, learning disabilities, motor and sensory impairments confounded to blindness). It is a private, non profit … Read more

Η ΑΜΥΜΩΝΗ είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες. Από την ίδρυση του το 1993, ως ειδικώς αναγνωρισμένο…