Μέριμνα Πάτρας Α.Μ.Ε.Α.

Merimna Patras

Funds Raised: 2123,45 €
Από το 1969 λειτουργεί στην Πάτρα, δίπλα στη Μονή Γηροκομείου το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», αποτελώντας έναν από τους πρώτους επιστημονικούς χώρους στην Ελλάδα για άτομα με νοητική υστέρηση. Αρχικά το κέντρο λειτούργησε σαν φιλανθρωπικό Σωματείο. Η έκταση ήταν δωρεά της Ιωάννας Χρυσοβιτσάνου , ενώ η αρχική μονάδα κτίστηκε από δωρεές της Πατραϊκής κοινωνίας, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Το κέντρο καλύπτει μέρος των εξόδων λειτουργίας του από επιχορηγήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας- Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας από την οποία εποπτεύεται. Σκοπός του κέντρου είναι η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων (παιδιών και νέων) που παρουσιάζουν νοητική υστέρηση.  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:   Αξιολόγηση και διάγνωση Ειδική Αγωγή Ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση Επαγγελματική Κατάρτιση Επαγγελματική Αποκατάσταση Ένταξη στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον Για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των βασικών προγραμμάτων όλων των τμημάτων εφαρμόζονται επίσης προγράμματα:   Ψυχολογικής Υποστήριξης Φυσικής Αγωγής Λογοθεραπείας Μουσικοθεραπείας Θεάτρου Κοινωνικοποίησης Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας Κοινωνικής Ένταξης Συνεργασίας με το Οικογενειακό Περιβάλλον Το Κέντρο μας πραγματοποιεί κάθε χρόνο 2 παζάρια(Χριστούγεννα, Καλοκαίρι) με τις δημιουργίες των εκπαιδευομένων μας.   Από το 1998 έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Πιστποποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ), ως, Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ. Το κέντρο μας είναι στελεχωμένο με Επιστημονικό Προσωπικό ( από Ψυχολόγο, Λογοθεραπευτή και Κοινωνικούς Λειτουργούς), Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό προσωπικό

Από το 1969 λειτουργεί στην Πάτρα, δίπλα στη Μονή Γηροκομείου το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», αποτελώντας έναν από τους…