NAVARINO CHALLENGE “SHARING IS CARING” AUCTIONS

NAVARINO CHALLENGE

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ NAVARINO CHALLENGE “SHARING IS CARING”

Ο νικητής κάθε αντικειμένου δημοπρασίας θα ενημερώνεται μέσω email, με τη λήξη της κάθε δημοπρασίας για τον τρόπο πληρωμής και παραλαβής του αντικειμένου.

Στον κάθε νικητή θα γνωστοποιείται μέσω email ο λογαριασμός του μη κερδοσκοπικού οργανισμού στον οποίο θα πρέπει να καταθέσει απευθείας τα χρήματά του προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία.

Κατόπιν αποστολής του αποδεικτικού κατάθεσης από τον νικητή προς τη διοργάνωση (email: pr(at)activemedia.gr) ή το Charity Idols και επιβεβαίωσης του ιδρύματος για την παραλαβή της πληρωμής, τότε και μόνο, θα μπορεί ο νικητής να παραλάβει το αντικείμενο από τα γραφεία της ActiveMedia Group (Λεωφ. Συγγρού 379, 1ος όροφος, Π. Φάληρο), σε ώρες και μέρες που η εταιρεία είναι ανοιχτή.

Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί να παραλάβει το δώρο σε άλλη ταχυδρομική διεύθυνση θα επιβαρύνεται με ταχυδρομικά έξοδα αποστολής.

*Τα συνολικά χρήματα από την δημοπρασία θα δοθούν ισομερώς στους ακόλουθους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κατά αλφαβητική σειρά:

 • την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, με μεγάλη δράση στην περίθαλψη και προστασία αδέσποτων ζώων A Little Shelter,
 • τη μη κερδοσκοπική οργάνωση All For Blue που έχει ως σκοπό την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την ενημέρωση για τα πλαστικά μιας χρήσης και του τρόπου αποφυγής τους,
 • τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής ANIMA που ασχολείται με την περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον,
 • τον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ στην Καλαμάτα, με ενεργούς αθλητές που ανήκουν στο Παραολυμπιακό κίνημα και στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ,
 • το Σωματείο Eliza, εταιρία κατά της κακοποίησης του παιδιού που εργάζεται για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και τον πρώιμο εντοπισμό των περιστατικών με υποψία κακοποίησης του παιδιού, 
 • την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Karkinaki που διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και να βρεθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σύμμαχοι ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και, τελικά, δικαίωμα στη ζωή,
 • την κοινωνική κουζίνα Ο Άλλος Άνθρωπος, μια κίνηση αλληλεγγύης και ένδειξης αγάπης προς τους συνανθρώπους,
 • τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Pet Partners of Hellas, που προωθεί αποτελεσματικά τη μέθοδο της θεραπευτικής επαφής με σκύλους, ως εναλλακτική προσέγγιση υποστηρικτικής θεραπείας σε ευπαθείς ομάδες παιδιών & ενηλίκων,
 • την περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση π³= Plastic Pollution Prevention που επικεντρώνεται στην πλαστική ρύπανση και στο πώς μπορούμε να την αποτρέψουμε και να την εξαλείψουμε μέσω προληπτικών και βιώσιμων ενεργειών,
 • και την εθελοντική δράση Save Your Hood που έχει ως σκοπό τη συλλογή απορριμμάτων από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος χρήζει σχετικής επεμβάσεως.
IMPORTANT NOTICE MESSAGE FOR NAVARINO CHALLENGE “SHARING IS CARING” AUCTIONS

The winner of each item will be contacted via email upon the completion of the auction in order to receive relevant information about the payment and acquisition of the item.

Every winner will receive via email the bank account details of the non-profit organization towards which they will need to make a direct payment for the successful completion of the process.

The winner will have to send the receipt of his/her payment to ActiveMedia Group (email: pr(at)activemedia.gr) or to Charity Idols, and the non-profit organization will have to confirm the relevant payment. Once the previous steps have been completed, only then, the winner will be able to collect the item from the offices of ActiveMedia Group (379 Syggrou Ave., 1st floor, P. Faliro), in hours and days when the company is open.

Alternatively, in the instance that the winner wishes to receive the item at a different postal address, the shipping costs will be covered by him/her.

*The total earnings of the auction will be equally donated to the following non-profitable organizations, in alphabetical order:

 • the non-profit company A Little Shelter, with great activity regarding the care and protection of stray animals,
 • the non-profit organization All For Blue which aims to protect the marine ecosystem and to inform about disposable plastics and how to avoid them,
 • the Association for the Protection of Wildlife ANIMA, which deals with the care and reintegration of wild animals in their natural environment,
 • the Diaforozo sports club of athletes with disabilities in Kalamata, with active athletes belonging to the Paralympic movement and the Greek National Sports Federation for the people with disabilities,
 • the Eliza Society for the prevention of Cruelty to Children, aiming at the protection of children suffering abuse and neglect,
 • the non-profit Organization Karkinaki, which claims intervention in the effort of stopping Childhood and adolescent cancer being a taboo issue, but also finding as many allies as possible so that every child who suffers from cancer has equal access, to high-quality hospitalization, effective treatment and, ultimately, the right to life,
 • the social kitchen The Other Human, a movement of solidarity and a demonstration of love for fellow human beings,
 • the non-profit organization Pet Partners of Hellas, which effectively promotes the method of therapeutic contact with dogs, as an alternative approach to supportive therapy in vulnerable groups of children & adults,
 • the environmental non-profit organization π³= Plastic Pollution Prevention, which focuses on plastic pollution and how we can prevent and eliminate it through preventive and sustainable actions,
 • and the voluntary action Save Your Hood which aims at collecting waste from any area of ​​Greece that needs relevant intervention.

Showing all 35 results