Ελληνικό Παιδικό Χωριό

Greek Children’s Village

Funds Raised: 637.5 €
Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο είναι αναγνωρισμένο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι ανεξάρτητο από διεθνείς οργανισμούς και φορείς, δεν έχει ιδρυματικό χαρακτήρα και είναι το πρώτο Ελληνικό παιδικό χωριό. Λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης, πάνω στην κορυφή του Φιλύρου, σʼ ένα τόπο ξερό, πετρώδη και κακοτράχηλο, όμως με μια υπέροχη θέα, «φύτρωσε» ξαφνικά μια μικρή, χρωματιστή πολιτεία: Το πρώτο «Ελληνικό Παιδικό Χωριό». Τα οχτώ πρώτα σπίτια, ένα κτίριο διοικήσεως, μια εκκλησία. Αλλά και χιλιάδες δέντρα που άλλαξαν το τοπίο, που με τα μεγάλα του βράχια είναι κάτι μοναδικό. Όλο ζωή το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο γέμισε με παιδικές φωνές, χαρές και τραγούδια και ζωντάνεψε όλη την περιοχή. Στην ίδρυση του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» (τότε «Παιδικού Χωριού Βορείου Ελλάδος») οδήγησε η έλλειψη ενός χώρου για μακροχρόνια φιλοξενία ορφανών και εγκαταλελειμμένων παιδιών ή προερχομένων από προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και η ανάγκη να υπάρχει μια μορφή παιδικής προστασίας που δεν θα έχει ιδρυματικό χαρακτήρα αλλά θα παρέχει οικογενειακή στήριξη, ασφάλεια και αγωγή βασισμένη στην Ελληνική - Ορθόδοξη Παράδοση, αλλά και στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Το πρόβλημα των παιδιών χωρίς οικογένεια ή παιδιών που τα μεταχειρίζονται βίαια και άσχημα γονείς που δεν έχουν ούτε να τα θρέψουν είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι ο μέσος πολίτης μπορεί να φαντασθεί. Πολλά παιδιά ζουν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους με στερήσεις και με τις χειρότερες συνθήκες διαβίωσης, υφιστάμενα την εγκατάλειψη και πολλές φορές την εγκληματική συμπεριφορά των προσώπων του στενού τους περιβάλλοντος. Σε όλα αυτά τα παιδιά το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο θέλει να χαρίσει μια αληθινή οικογένεια Ελληνικό παιδικό χωριό

The “Greek Children’s Village” in Filyro is recognized non-profit organization based in Thessaloniki. It is independent of international organizations and bodies, not institutional in nature and is the first Greek Children’s Village. Just a few kilometers from the city of Thessaloniki, on top of Filyro in a place dry and stony but with a great view, “sprouted” suddenly a small, colored state: The first “Greek Children’s Village.” The first eight houses, an administration building, a church. But thousands of trees that have changed the landscape, which with its large rocks is something unique. All life the “Greek Children’s Village” in Filyro filled with children’s voices, joys and songs and animated throughout the region. In setting up the “Greek Children’s Village” (then “Children’s Village of Northern Greece”) led to a lack of space for long hosting orphans and abandoned children or coming from problematic family environment. The need to have a form of child protection will not institutional in nature but will provide family support, safety and treatment based on the Greek – Orthodox Tradition, but in the early modern pedagogy and psychology. The problem of children without families or children who mistreat parents not having to feed them is probably greater than the average person can imagine. Many children spend the first years of their lives in deprivation and the worst living conditions existing abandoned and often criminal behavior of persons of their close environment. In these children the “Greek Children’s Village” in Filyro wants to give a true family.

Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο είναι αναγνωρισμένο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι ανεξάρτητο από διεθνείς οργανισμούς και φορείς, δεν έχει…