«Κιβωτός του Κόσμου»

“Ark of the World”

Funds Raised: 494.5 €
Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, που δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες παραμέλησης και εγκατάλειψης, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, και πολλά χωρίς γονείς. Η «Κιβωτός του Κόσμου» ιδρύθηκε το 1998 από έναν εικοσιεξάχρονο ιερέα, τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου με όπλα την αγάπη του για τα παιδιά και την επιθυμία του για τη δημιουργία μιας φωλιάς στοργής και φροντίδας για τα παιδιά αυτά της «άλλης» Αθήνας. Παιδιά που βίωναν καθημερινά την εγκατάλειψη, την αδιαφορία, το ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, την Ακαδημία Πλάτωνος. Βλέποντας την ανείπωτη φτώχεια και την εξαθλίωση των παιδιών αυτών ο πατέρας Αντώνιος δεν δίστασε να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το έργο που εκτός από έργο αγάπης είναι για εκείνον έργο ζωής. Μαζί με μια ομάδα εθελοντών  που πλαισιώνουν ανιδιοτελώς τον πατέρα Αντώνιο και τα παιδιά με διάθεση προσφοράς και αγάπης, η «Κιβωτός του Κόσμου» συγκεντρώνει σήμερα περίπου τα 400 παιδιά, από βρέφη έως 18 ετών σχηματίζοντας έτσι μια κοινότητα ανθρωπιάς και αγάπης, που ανθεί και μεγαλουργεί στο κέντρο της Αθήνας. Τα παιδιά, Ελληνόπουλα κυρίως, αλλά και από άλλες χώρες, βιώνουν σήμερα τη στοργή και την ειρήνη της «Κιβωτού του Κόσμου» μακριά από την πρότερη φτώχεια, την πείνα, το ρατσισμό και άλλες πληγές που μαστίζουν σήμερα την κοινωνία μας. Με μοναδικό σύμμαχο την εν Χριστώ Αγάπη και με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε, έχουμε αναλάβει την καθημερινή σίτιση των παιδιών, τις ανάγκες τους για ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη, αλλά και την εκπαίδευσή τους με φροντιστηριακά μαθήματα που παραδίδονται καθημερινά από εθελοντές καθηγητές, οι οποίοι προσφέρονται αφιλοκερδώς σε αυτό το έργο αγάπης, καθώς και πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με εργαστήρια κεραμικής, αγιογραφίας και πληροφορικής, που με πολύ κόπο και μεράκι καταφέραμε να δημιουργήσουμε. Διδάσκονται επίσης ξένες γλώσσες, παραδοσιακοί χοροί και λαϊκά μουσικά όργανα. Επίσης λειτουργούμε και παιδικό σταθμό. Το καλοκαίρι φροντίζουμε για τις διακοπές των παιδιών στην κατασκήνωση μας  και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η κοινωνική μας υπηρεσία διαπραγματεύεται όλες τις αιτήσεις βοηθείας. Στόχος του πατρός Αντωνίου είναι να μην ιδρυματοποιηθούν τα παιδιά, αλλά να παραμένουν μαζί με τη μητέρα τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός οι άστεγες, αλλά και άπορες μητέρες ενισχύονται μηνιαίως με οικονομικά βοηθήματα, πληρώνοντας μισθώματα μικρών κατοικιών και δίδοντας οικονομικά βοηθήματα στις μητέρες αυτές για λογαριασμούς νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, και ταυτόχρονα βρίσκοντας εργασία στη  μητέρα με απώτερο σκοπό να σταθεί στα πόδια της, να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και την ευθύνη των παιδιών της. Η «Κιβωτός του Κόσμου» βραβεύθηκε το Νοέμβριο του 2003 σε μία συγκινητική τελετή στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο ως μία από τις καλύτερες οργανώσεις πάνω στη μέριμνα του παιδιού στην Ελλάδα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία επέλεξε την «Κιβωτό του Κόσμου» ως «το φωτεινότερο παράδειγμα ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία στην Ελλάδα για το έτος 2003». Τον Δεκέμβριο του 2004 η Κιβωτός βραβεύτηκε για το έργο της από την UNESCO. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2005 σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο η «Κιβωτός του Κόσμου» βραβεύτηκε από τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια ξανά ως μία από τις καλύτερες οργανώσεις στην Ελλάδα πάνω στη μέριμνα του παιδιού. Πιο πρόσφατα στις 30/12/2008 με την απονομή Βραβείου από την Ακαδημία Αθηνών για βράβευση Έλληνα που διακρίθηκε για πράξη ανθρωπισμού και κοινωνικής αρετής, στον Πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, ιερέα και ιδρυτή της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου», για το εξαιρετικό εθελοντικό του έργο που επιτελεί για τα άπορα και εγκαταλελειμμένα παιδιά http://www.kivotostoukosmou.org/kivotos/

The “Ark of the World” is a Non-Profit Organization for the Special Care and Protection of Mothers and Children which operates on the care of children who were living under conditions of negligence and abandonment, without medical attendance, without a future; most of them coming from single parent families and many of them without parents. The “Ark of the World” was founded in 1998 by the twenty-six-year (then) old priest, Father Antonios Papanikolaou, having as his weapons his love for children and his wish to create a nest of affection and care for the “other children” of Athens. They were children who were daily experiencing abandonment, indifference, racism and social exclusion in one of Athens’ most degraded areas, Akadimia Platonos. Facing unspeakable poverty and impoverishment of children, Father Antonios did not hesitate to dedicate his life to them, which was a work of love but also his life’s work. Together with a team of volunteers who selflessly frame Father Antonios and his children, offering love and affection, the “Ark of the World” nowadays gathers approximately 400 children, from infants to 18-year-olds, thereby forming a community of compassion and love, which flourishes and excels at the centre of Athens. These children, most of them Greek, but also from other countries, are today experiencing affection and peace within the “Ark of the World”, away from their previous poverty, hunger, racism, and other wounds that plague our society today With our only ally the Love in Christ and the meagre means available, we undertake the daily feeding of children, meet their needs for clothing, footwear, medical and dental care, but also their education by means of tutorials delivered daily by volunteer teachers, offered selflessly in this work of love, as well as by means of a training program with workshops for ceramics, hagiography and computing which were created with great effort and passion. Also foreign languages, folk dances and folk musical instruments are being taught. Furthermore, we operate a kindergarten program. During summer, we care for children on holidays at our camp and in various districts of Greece. Our social service negotiates all requests for assistance. Father Antonios’ aim is to prevent children from becoming institutionalized, and to help them stay with their mothers. In order to achieve this goal, homeless but also needy mothers are being enhanced by means of monthly financial aids, meaning that the “Ark” is paying rents for small houses and, with these financial aids to mothers, pays for water and electricity bills, and, at the same time, helps mothers find a job with the ultimate goal to help them stand on their feet, to take life in their hands and to take the full responsibility of their children. The “Ark of the World” was awarded in November 2003, at a heart-warming ceremony at the building of the Old Parliament, by the President of the Republic Mr Constantinos Stefanopoulos as one of the best organizations dedicated to child care in Greece. Also, the European Observatory against racism and xenophobia chose the “Ark of the World” as “the brightest example against racism and xenophobia in Greece for the year 2003”. In December 2004, the Ark was awarded by the UNESCO for its work. On December 5th, 2005, at a ceremony at the Presidential Palace, the “Ark of the World” was awarded again by the current President of the Republic, Mr Carolos Papoulias, as one of the best organizations in Greece dedicated to child care. More recently, on 30.12.2008, the Athens Academy awarded a prize to Father Antonios, priest and founder of the non-profit organization “Ark of the World”, for his excellent voluntary work, as a Greek person who excelled in practising humanism and social virtue, helping needy and abandoned children. Moreover, a guest house with a capacity of 40 beds was prepared and is functional since 2008, in a second room, for homeless and abused mothers, because a great need arose for the

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, που δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες…