Κ.Σ.Π.Ο. Κομοτηνής

Center for Child & Family Support

Funds Raised: 656 €
Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στη Κομοτηνή ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2012 σε ιδιόκτητο ακίνητο που αποτελεί δωρεά της οικογένειας Εμμανουήλ Νικολαϊδη και αποτελεί τη μοναδική δομή στην ευρύτερη περιοχή που προσφέρει ολοκληρωμένες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στη κατεύθυνση της πρόληψης. Η δράση του πλαισιώνεται από μια δραστήρια τοπική ομάδα εθελοντών και φίλων των παιδικών χωριών SOS. Με δωρεά από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κέντρο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 40 οικογένειες και 20 επαγγελματίες. Είναι σε άμεση σχέση και συνεργασία με το αντίστοιχο Κέντρο του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Το προσωπικό του Κέντρου αποτελούν: Κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός, λογοπεδικός, εξειδικευμένοι συνεργάτες για τη λειτουργία των εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης και Γραμματεία http://www.sos-villages.gr/

The Center for Child and Family Support in Komotini started its operation in April 2012 on the property donated by Emmanuel Nikolaidis family and is the only structure in the area that offers comprehensive psychosocial services in the direction of prolipsis. The action is carried out by an active local team of volunteers and friends of SOS. Thank to the donation of the Stavros Niarxos Foundation, the Center offers its services to 40 families and 20 proffesionalIt is in direct relationship and cooperation with the relevant Centre of Children’s Village SOS Thrace in Alexandroupolis. The staff of the Centre: Social Worker, Psychologist, Special Educator, Speech, Specialists for the operation of creative workshops and Secretariat.

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στη Κομοτηνή ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2012 σε ιδιόκτητο ακίνητο που αποτελεί δωρεά της οικογένειας Εμμανουήλ…